Godkjent

Fra 1. desember 2012 skal alle aktører som tilbyr renholdstjenester være offentlig godkjent etter en ny godkjenningsordning fra Arbeidstilsynet. Brogård Renhold A/S er godkjent etter ordningen.

 

Alle som jobber i godkjente renholdsselskap skal være utstyrt med ID-kort. Hvert enkelt ID-kort har navn, underskrift og bilde av den ansatte, og navn og organisasjonsnummer på arbeidsgiverbedriften.

 

Som godkjent virksomhet skal Brogård Renhold A/S hvert år sende melding til Arbeidstilsynet og bekrefte at bedriften fortsatt oppfyller kravene til godkjenning. Ved revisjoner hos ulike bedrifter vil Arbeidstilsynet også be om dokumentasjon på at renholdstjenestene blir utført av et offentlig godkjent firma.